สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” คลองโอ่งอ่าง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ณ คลองโอ่งอ่าง

 
บริเวณสะพานหัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาการแทนผู้อำนวยการ  
สำนักผังเมือง ได้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ เป็นนโยบายทำจริง เห็นผลจริง (NOW) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้  
เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังคงรักษาเอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งมุ่งเน้น  
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสีจาก  
บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮาโต้ เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด  
   
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561...