สวพ. ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และสำนักงานเขตพระนคร วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562.

.กลับหน้าข่าว................................