** สวพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 **

วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว และรายงานความคืบหน้า
เกี่ยวกับการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บนเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมชั้น 18
อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>