ผอ.สวพ. นำผู้บริหารรดน้ำขอพร ปลัด กทม. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รดน้ำขอพร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2562 เวลา 09.39 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>