ผอ.สวพ. นำผู้บริหารรดน้ำขอพรรองปลัด กทม. ในเทศกาลวันสงกรานต์

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รดน้ำขอพร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.49 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 

 

 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>