ผอ.สวพ. นำผู้บริหารร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผว.กทม. เทศกาลวันสงกรานต์

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>