สวพ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

นายมานะ วิมุตติไชย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยสำนักการวางผัง
และพัฒนาเมืองได้นิมนต์พระมงคลรัตนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมสำหรับบุคลากรของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง”
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 
 

 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>