สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมล้าง

 
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักผังเมือง และทาสีกำแพงบริเวณทางเท้าด้านข้างอาคารสำนักผังเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน  
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2561...