สวพ.บูรณาการร่วม

 

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประชุม ปรึกษา บูรณาการดำเนินงานระหว่าง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร และสำนักงานเขตพระนคร เพื่อดำเนินโครงการแต้มสี ตามแนวเส้นทางเสด็จฯ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๒
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>