สำนักผังเมืองบำเพ็ญกุศลฯ วันสถาปนากรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง  กทม.นำผู้บริหารข้าราชการ
และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง กรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว
ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี 14 ธันวาคม 2561
   

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ......................