สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันสถาปนากรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง  กทม.นำผู้บริหารข้าราชการ
และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดปลูกต้นไม้รวมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักผังเมือง ในโอกาส
วันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 46 ปี 14 ธันวาคม 2561
   

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ............................................................