สวพ.จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.

 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.๒ ดินแดง
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>