สำนักผังเมืองร่วมพิธีพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ วันสถาปนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.49 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
เนื่องในวันครบ 46 ปี วันสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีในการนี้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
   

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ......................