สวพ.ร่วมกิจกรรม กทม. ร่วมใจลดฝุ่นละออง PM 2.5

 

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม กทม.ร่วมใจลดฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยกำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือ
จอดรอรับ-ส่ง ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎมายกำหนด
พร้อมเดินขบวนรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง” ให้กับรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประมาณ ๑๔,๐๐๐ คัน เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า รถ กทม.
ทุกคันไม่ขับ ต้องดับเครื่อง!!  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะอย่างจริงจัง  โดยมี  นายสมชาย เดชากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักการวางผัง
และพัฒนาเมืองนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานโถงชั้น ๑ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ๒ เขตดินแดง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>