สวพ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค”

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 16.16 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และพิธีบวงสรวง โครงการก่อสร้าง “สะพานพระปกเกล้าสกายปาร์ค” และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานครให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ โดยมี
นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้เชิญพระมหาราชครพิธีศรีวิสุทธิคุณเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวง จุดธูปเทียน บูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา อ่านโอง และเจิมบริเวณ
เสาตอม่อสะพาน พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดชัยมงคลคาถาและถวายเครื่องไทยธรรม ณ บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ฝั่งพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>