สวพ.จัดกิจกรรมรับมอบสีโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ"

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมรับมอบสีโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”
โดยมีนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายทำจริง เห็นผลจริง (NOW) ของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้มอบหมายให้
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนสีจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ จำนวน 210 ถัง ในกลุ่มอาคารตามเส้นทางการจัดงานพระบรมราชาภิเษก บริเวณอาคารริมถนนพระสุเมรุ ระยะทาง 430 เมตร
จำนวน 80 อาคาร พื้นที่ประมาณ 4,400 ตารางเมตร และอาคารริมถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนครและถนนเจริญกรุง ระยะทาง 430 เมตร จำนวน 33 อาคาร

พื้นที่ประมาณ 2,700 ตารางเมตร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>