สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ของกลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ

 
ซึ่งมีอาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 175 คูหา เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่า และความสำคัญของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความสวยงาม  
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบาย “NOW ทำจริงเห็นผลจริง” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น “มหานครสีเขียว  
สะดวกสบาย”ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักผังเมือง และสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  
เข้าร่วมพิธีฯ ณ ซอยประชานฤมิตร เขตบางซื่อ (ถนนสายไม้) กรุงเทพมหานคร  
     
 
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 22 ตุลาคม 2561...