สวพ. ต้อนรับและนำตรวจฯ คระผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

 

นายแสนยากร  อุ่นมีศรี  รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และ คณะฯ พร้อมนำตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า  และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
สัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา   บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>