สวพ.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กปี 62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก Asian Disater Preparedness Center ซึ่งคณะศึกษาดูงานดังกล่าวด้วยตัวแทนจากประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ไทย ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา ทั้งนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและวางผังเมืองรวม"
พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหลังจบการบรรยายเจ้าหน้าที่พาคณะศึกษาดุงานเข้าชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)
ณ อาคารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 25 มกราคม 2562.

.กลับหน้าข่าว................................