ประชุมหารือขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

 

นายสมชาย เดขากรณ์   ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สวพ. ได้ประชุมหารือกับการเคหะแห่งชาติ ในกรณีที่การเคหะฯ
ได้ยื่นข้อสรุปการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
กทม. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>