** ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว **

 

นายแสนยากร  อุ่นมีศรี  รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณย่านตลาดน้อย
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่อีกย่านหนึ่งในกรุงเทพฯต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>