** ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านราชประสงค์ **

 

นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมคณะทำงานประชุมหารือร่วมกับฝ่ายโยธาฯ สำนักงานเขตปทุมวัน
ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านราชประสงค์ไปสู่ทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองชั้น 3 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>