สวพ.ประชุมคณะทำงาน Best Service

 

นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ ครั้งที่ 3/2562
ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อวางแผนการสำรวจพื้นที่โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4

 

 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>