สวพ.ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค

 

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค)

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>