สวพ.จัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ เป็นประธานกล่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ
ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ร่วมให้การต้อนรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี ตัวแทนผู้นำชุมชน
และตัวแทนครู นักเรียนทั้ง 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผังแม่บทของทั้ง 9 โรงเรียน
พาน้องๆ เดินเยี่ยมชมแบบจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) และกิจกรรมสำคัญในวันนี้
คือ การประกวดผังแม่บทโรงเรียนดีเด่น และสรุปผลการประกวดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดที่สนับสนุนโครงการนี้ และขอขอบคุณทั้ง 9 โรงเรียน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอปิดกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 28 สิงหาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>