สวพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประจำเดือนตุลาคม 2562

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. นำผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสังฆทาน และร่วมใจพัฒนาความสะอาดศาสนสถาน ในกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>