สวพ.ร่วมประชุม กทม.จับมือจุฬาฯ เตรียมเปิดตัว “เติมสีให้สีลม” (City's Color Palette) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกสีให้กับเมือง

 

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านสีลมสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/62 โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางรัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม กลุ่มคนรักสีลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น.

 
 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>