สวพ.เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านโยธี พัฒนาไปสู่ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

 

                นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2562 (Yothi Medical Innovation District : YMID) โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง เมือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562


 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>