สวพ.พร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจย่านบางกะปิ

 

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมทีมงานจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีเหลือง และสายสีส้ม) ผู้ประกอบการเดอะมอลล์บางกะปิ ผู้ประกอบการน้อมจิต ทีมออกแบบภูมิทัศน์เมือง และผู้มีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ย่านบางกะปิครั้งที่ 1 โดยทำการสำรวจทางเชื่อมต่อระบบล้อ ราง เรือ และตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคที่มีอยู่ เพื่อกำหนดแนวขอบเขตพื้นที่โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่

 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>