สวพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่

 

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 นายถิ่น หงส์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ของโครงการพัฒนาศูนย์พานิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ โดยนางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ 3 เพื่อต้องการนำเสนอการพัฒนางานออกแบบเบื้องต้นสถานีนำร่อง 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานใหม่ สถานีสายหยุด และสถานีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการออกแบบพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ณ โรงแรมเอบีน่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>