สวพ.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2562

 

          นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 8/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการสำคัญ ๆ ของส่วนราชการต่างๆ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4

 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>