สวพ.จัดพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม (City Lab Silom)

 

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน(City Lab) โดยมีนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยผู้ประกอบการย่านสีลม ภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการฯ คือ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในบริบทของเมือง การจัดให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาย่านสีลมให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงาม เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้คนในเมืองอย่างแท้จริง สถานที่จัดพิธีฯ บริเวณลานหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>