กทม.ร่วมงานเสวนา “เส้นทางต่อไปของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก ่

 

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางต่อไปของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก” ในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก โดยมีนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ที่ปรึกษาสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายพิชิต วีรังคบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ร่วมกันเสวนาในครั้งนี้ฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>