สวพ.ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานครและกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ก้าวสู่ปีที่ 48

 

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร และกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ก้าวสู่ปีที่ 48 ตามคำขวัญ "มหานครทันสมัย บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีจิตอาสา" โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สวพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>