สวพ.ร่วมจัดตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

 

          20 มี.ค. 63 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง ร่วมกันตั้ง จุดคัดกรองผู้เข้า-ออก บริเวณประตูทางเข้า – ออกของสำนักการการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง ตามภารกิจการควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>