สวพ.จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดป้องกันไวรัส Covid-19

 

          วันที่ 23 มี.ค. 63 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดเจ้าหน้าที่ทีมทำความสะอาดพร้อมลงมือ ทำความสะอาดตามที่ต่าง ๆ เช่น ประตูทางเข้า-ออก รถยนต์ ห้องเวร ลูกบิด หน้าต่าง ฯลฯ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>