สวพ. ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19

 

          วันที่ 24 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทุกส่วนราชการ ร่วมกันเช็ด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ประตู ตู้ เครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24 มีนาคม 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>