สวพ.จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน

 

           สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน รวมถึงให้ ผู้ติดต่อราชการนั่งรอด้านล่างสำนักงานและให้เจ้าหน้าที่ลงมาพบ ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>