ส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน

 

           สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการให้ทุกส่วนราชการทำความสะอาดภายในสำนักงานประตูทางเข้า - ออก ลิฟท์ โต๊ะทำงาน และห้องน้ำ ทุกวัน (ช่วงเช้าและบ่าย) เพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>