สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดประชุมต่อยอดโครงการล้อ ราง เรือ

 

           เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอตชดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าผ่านเส้นทางล้อ ราง เรือ โดยมีกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15 เมษายน 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>