สวพ.จัดประชุมงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี

 

           เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี โดยมีสำนักงานวางผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 16 เมษายน 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>