สวพ.ประชุมตรวจรับโครงการ Overlay Zoning

 

           เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง เป็นประธาน ในการประชุมตรวจรับโครงการ Overlay Zoning ของงานบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้นำเสนอรายงานขั้นกลาง (Interin Report) โดยมีสำนักงานวางผังเมืองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>