ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ

 

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการป้อมมหากาฬและโครงการสะพานพระปกเกล้าฯ (Sky Park) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>