ทีมผู้บริหารฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ สกายปาร์ค

 

           เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยทีมงานของ สวพ. ร่วมลงพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว

 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 28 เมษายน 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>