ผู้บริหารฯ กทม. ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ สกายปาร์ค

 

           เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าของโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค โดยนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการ วางผังและพัฒนาเมือง นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.และผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมลงพื้นที่พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ฯ

 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 .

<<< กลับหน้าข่าว >>>