คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมฯ เข้าเยี่ยมชมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

 

           เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว

 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>