สวพ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน”

 

           สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Uddc) และภาคีพัฒนา ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานคร ชาวย่าน และอาสาสมัครผู้สนใจสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรม “ปลูกสะพาน” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 06.30 – 08.30 นาฬิกา ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นที่สีเขียวแก่สาธารณะ และส่งเสริมและสร้างทัศนียภาพให้กับพื้นที่โครงการฯ ภายใต้รูปแบบ การดำเนินการจะยังคงรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>