สวพ.จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “ชวนคุณปลูกต้นไม้ให้สะพาน (Plant The Bridge)”

 

          เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 07.00 นาฬิกา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกสะพาน“ชวนคุณปลูกต้นไม้ให้สะพาน (Plant The Bridge)” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” โดยมีผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ จิตอาสาสาธารณะ และสื่อมวลชนภายใต้รูปแบบการดำเนินการยังคงรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing) ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน

 
 
 
 
 
 
 

 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2563.

<<< กลับหน้าข่าว >>>