1 "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2562" .(ปรับปรุง 19 มี.ค 62) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2562".(ปรับปรุง 18 มี.ค 62) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562".(ปรับปรุง 18 มี.ค 62) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562".(ปรับปรุง 1 ก.พ 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562".(ปรับปรุง 18 ม.ค 62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2562".(ปรับปรุง 10/ม.ค./62)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 -31 ธันวาคม 2561".(ปรับปรุง21/ธ.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2561".(ปรับปรุง7/ธ.ค./61)
1 ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(ปรับปรุง 26/พ.ย./61)
1 ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(ปรับปรุง 9/พ.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 พฤศจิกายน 2561".(ปรับปรุง 5/พ.ย./61)
1 "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว".(ปรับปรุง 22/ต.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 18/ต.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 3/ต.ค./61)

 

<<< กลับหน้าหลัก >>>