02

ประกาศ

ขายทอดตลาด

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

กรุงเทพมหานคร

>> เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

(เผยแพร่ 21/ธ.ค./61)

 

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เผยแพร่ 25 ก.พ. 62)

ข่าวใหม่

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 10 เม.ย 62)

>> เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

(เผยแพร่ 4/ก.ย./61)

 

 

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เผยแพร่ 25 ก.พ. 62)

ข่าวใหม่

>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 22 มี.ค. 62)

 

 

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เผยแพร่ 16 ม.ค.. 62)

ข่าวใหม่

>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 19 มี.ค. 62)

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 16 ม.ค.. 62)

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง การปรับปรุงภูมิทัสน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระ ยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-Bidding)

(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)

   

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาซ่อมแซมและทาสี โบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)

   

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและทาสี โบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมู) กำแพงเมืองหน้าวัดบวรนิเวศ สะพานผ่านฟ้าลีลา สะพานเจริญศร๊ 34 สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)

   

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 27 ก.พ. 62)

   

 

>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 26 ก.พ. 62)

   

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 26 ก.พ. 62)

   

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษา แนวทางการพัฒนา ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

(เผยแพร่ 15 ก.พ. 62)

   

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 30 ม.ค. 62)

   

>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรโครงสร้างสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ สะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 22 ม.ค 62)

   

>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลาง สะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 16 ม.ค 62)

ดูประกาศย้อนหลัง ...

<<< กลับหน้าหลัก >>>