ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (เผยแพร่ 4/ก.ย./61) ข่าวใหม่ ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว.(ปรับปรุง 9/พ.ย./61) ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 13/พ.ย./61)ข่าวใหม่
  "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว".(ปรับปรุง 22/ต.ค./61) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 12/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 3 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน (เผยแพร่ 12/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เผยแพร่ 7/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เผยแพร่ 7/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX - MB2275CX จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เผยแพร่ 5/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบางประตูกระจกทางเข้าด้านหน้า สำนักผังเมือง (อาคาร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เผยแพร่ 5/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (เผยแพร่ 2/พ.ย./61)ข่าวใหม่
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 30/ต.ค./61)
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 26/ต.ค./61)
   

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (เผยแพร่ 11/ต.ค./61)